ארכיון הקטגוריה: הלכה י – שיעור ברכה אחרונה בשתייה

א – עד כמה לחשוש לדעת התוס' וחזו"א

דעת התוס' מובאת בעוד שני מקומות: פסחים קז, א, וברכות מט, ב. וסברתם, שכמו שלעניין אכילה, שיעור החיוב ביוה"כ (גרוגרת – תאנה יבשה) גדול משיעור החיוב בברכה אחרונה, כך לגבי שתייה, השיעור להתחייב ביוה"כ שהוא רביעית, גדול משיעור החיוב בברכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שיעור ברכה אחרונה בשתייה | כתיבת תגובה

ב – השיעור המדויק לפי הרמב"ם

כתבתי בהערה 11: "למעשה, יש לילך לפי השיעור המדויק לפי חשבון הרב בניש, למרות שעדיין רבים רגילים לכתוב כר' חיים נאה (ע' הליכות עולם ח"א ע' רצא, ברכ"ה ח"ב א, 40)". ויש להוסיף כי כך כתב הרב מרגולין בקונטרס שיעור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שיעור ברכה אחרונה בשתייה | כתיבת תגובה

ג – שלכל הדעות אפשר לברך על קפה קר או חמים ברכה אחרונה

כתבתי בסוף הערה 12: "ואם ישאיר מהקפה או התה כדי שיעור רביעית שתתקרר וישתה אותו ברציפות, יוכל יברך לכל הדעות (וכ"כ מ"ב ריא, א)". ואמנם כתב בברכ"י רד, ו, שכיוון שאין רגילים לשתות את הקפה קר, אין זה דרך הנאתו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שיעור ברכה אחרונה בשתייה | כתיבת תגובה