ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל

א – לבן וגבינה

כתבתי בהלכה ובהערה 13, שכל שאינו ניגר כנוזל אלא לועטים אותו בלשון דינו כאוכל לשיעור ברכה אחרונה. ואמנם לדעת יבי"א ח"ה יח (בסוף התשובה), וח"ח כה, ו, דין גלידה ולבן וגבינה כמשקה, כי אין לועסים אותם. וי"א שהואיל ובאו מנוזלים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל | כתיבת תגובה

ב – הערה 13 – דין מוצץ מיץ מתוך פרי

הכניס פרי לתוך פיו, ומצץ את המיץ שלו, דינו כאוכל (מ"ב שכ, יב, שעה"צ רג, ה, בשם מ"א וגר"ז). ואם מצץ אותו בלא להכניסו לתוך פיו, נחלקו האחרונים: לפר"ח דינו כאוכל וברכתו כברכת הפרי. ולגר"ז בסדבה"נ ו, ט, דינו כמשקה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל | כתיבת תגובה

ג – דין קרטיב, אם יכול להיחשב כאוכל

מתוך דין מוצץ פרי מובן הדין לגבי קרטיב, שאם נגס ממנו ומצצו בתוך פיו, דינו כאוכל. אמנם הזכרתי את דעת אול"צ (ח"ב יב, יב; יד, יח), ששיעור הקרטיב בכזית אבל צריך לאוכלו במשך זמן של שתיית רביעית. וכ"כ בקיצור ביבי"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל | כתיבת תגובה

ד – שוקולד

לפי מה שלמדנו לגבי מוצץ פרי, שאם הכניסו לתוך פיו ושם מצצו, דינו כאוכל, פשוט שדין שוקולד כמאכל. ואמנם כתב ביבי"א ח"ח כה, שהמוצץ שוקולד (משמע אפילו בתוך פיו) דינו כמשקה כל זמן שאינו לועסו בשיניו. ואין נראה כך, שהואיל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל | כתיבת תגובה

ה – הערה 14 – דין צירוף חצאי שיעורים לעניין ברכה אחרונה

כתבתי בהערה: אכל חצי זית שברכתו 'מעין שלוש' וחצי זית שברכתו 'בורא נפשות', לדעת רוה"פ מברך את הברכה הבסיסית יותר, שהיא 'בורא נפשות' (כנה"ג, מ"א, מ"ב רי, א, בא"ח מסעי ה). ויש אומרים שאין מצרפים את השיעורים, ואינו מברך (כהונת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ו – הסוברים שמצרפים חצי זית משבעת מינים לחצי זית ממאכל אחר

כתב בעל כנה"ג סימן רי, שאם אכל חצי זית מפירות שבעת המינים וחצי זית ממאכל אחר, מברך 'בורא נפשות'. והזכיר ארבעה טעמים לכך: א) דעת ר"י שהאוכל פחות מכזית של פירות שבעה – מברך 'בורא נפשות'. ב) דעת ר"י (תוס' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ז – הסוברים שאין לצרף, שמחמת הספק יש להורות כמותם

ואף שדעת רוב הפוסקים לצרף חצי שיעור של שבעת המינים וחצי שיעור של מאכל אחר לחיוב ברכת 'בורא נפשות'. מכל מקום, הואיל ולא מעט פוסקים סוברים שאין הם מצטרפים, נראה שיש לחשוש לספק ברכות. ונזכיר את הסוברים שאינם מצטרפים: שו"ת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ח – על מאכל אחד המורכב משני הסוגים מברך ברכה אחרונה

אמנם נראה שכאשר מדובר במאכל אחד, נקבל את דעת כנה"ג, מ"א ורוה"פ, שכל שאכל כזית, יברך 'בורא נפשות'. כלומר, כאשר החלק המורכב משבעת המינים והחלק המורכב משאר מאכלים דבוקים או מקושרים זה בזה עד שהם נחשבים מאכל אחד, וביחד הם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ט – כאשר שני המינים מעורבבים לגמרי הולכים אחר הרוב

ואם מדובר במאכל ששני המינים בלולים זה בזה, כדוגמת פשטידה,  הולכים אחר הרוב. שהואיל והם מעורבבים ביחד לגמרי הרי זה מאכל אחד ממש, שמעמדו נקבע על פי הרוב, שהמיעוט שבו בטל לגמרי לרוב. ולכן אם הרוב היה מדגן, גם אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

י – בתערובת גמורה כאשר הדגן מיעוט יברך 'בורא נפשות'

ונחזור לפשטידה ושאר תבשילים. אם הדגן הוא מיעוט, יברך 'בורא נפשות'. ואמנם בזה אפשר לטעון שמחמת הספק אין לברך כלל, הואיל ומצד אחד יש סוברים שברכת מה שאכל 'על המחיה', שכל שמברכים עליו בתחילה 'מזונות' (כי הדגן נתן בו טעם), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה