ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – עד אימתי יכול לברך

הערה 15 – עד אימתי יכול לברך

הרחבת ההלכה והערה 15: היסוד לכך שבכל אופן יכול לברך עד 72 דקות, שכך מבואר בגמ' ברכות נג, ב, בדעת ריש לקיש, ואם כן ק"ו שר' יוחנן שהלכה כמותו מסכים לכך. ששם בגמרא נחלקו עד אימתי יכול לברך ברכה אחרונה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - עד אימתי יכול לברך | כתיבת תגובה