ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – תערובת שיש בה מין דגן

תערובת דגן – קציצת דג או בשר

על קציצת דג שיש בה קמח מברכים 'שהכל'. כ"כ ב'כיצד מברכים' ע' לז, ושעה"ב פכ"ג רשימת המאכלים 660, ופס"ת רח, ה, ובוזאת הברכה ע' 249. אמנם בברכ"ה ח"ג י, נח, ואול"צ ח"ב יד, יט, כתבו לברך 'מזונות', מצד "כל שיש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - תערובת שיש בה מין דגן | כתיבת תגובה