ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – מאכלים נוספים (שניצל, קובה, שטרודל, פלפל ממולא, מוסקה)

א – שניצל

אמנם י"א שברכתו 'מזונות', שכן מטרת הציפוי להטעים את הבשר, וכ"כ אול"צ ח"ב יד, יט, ברכ"ה ח"ג י, נט-ס, פתה"ל ז, כח. וי"א שרק אם הציפוי עבה ברכתו 'מזונות', וכ"כ בוזאת הברכה בירור יט. וי"א שאם הציפוי עבה יברך שתי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מאכלים נוספים (שניצל, קובה, שטרודל, פלפל ממולא, מוסקה) | כתיבת תגובה

ב – שטרודל

מפני ביאורו הבהיר, נצטט את דברי הגר"ז בסדבה"נ ג, ז: "עיסה שיש בה מילוי בשר ודגים וגבינה ופירות וכיוצא בזה, נעשה המילוי טפל לעיסה ונפטר בברכת העיסה. ואפילו המילוי רב מאוד, ועיקר הכוונה בעיסה זו לאכילת המילוי, מאחר שמתכוון ותאב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מאכלים נוספים (שניצל, קובה, שטרודל, פלפל ממולא, מוסקה) | כתיבת תגובה

ג – בלינצ'ס

כתבתי שגם כשהמילוי לא טוגן עם הבצק, כיוון שאינו רוצה להפרידם, מברך 'מזונות' ופוטר את המילוי. וגם בשעה"ב כג, רשימת המאכלים, כתב כעיקר שברכתו 'מזונות', אמנם הביא דעה שאם מעטה המזונות דק מאוד, והמילוי חשוב, גם על המילוי צריך לברך. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מאכלים נוספים (שניצל, קובה, שטרודל, פלפל ממולא, מוסקה) | כתיבת תגובה

ד – בוטנים אמריקאים

עיין בשעה"ב פרק כ"ג רשימת המאכלים, שיש סוברים שברכתם 'האדמה', אך הנראה להלכה כפי שכתבתי, שברכתם 'מזונות' מפני חשיבות המזונות. וכ"כ ברכ"ה ח"ג י, 110; פתה"ל ז, מא; פס"ת רח, ו. וכך מסרו בשם הרב אויערבאך. ואף הסוברים שצריך לברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מאכלים נוספים (שניצל, קובה, שטרודל, פלפל ממולא, מוסקה) | כתיבת תגובה

ה – מוסקה

מוסקה הוא מאכל העשוי מפרוסות חצילים ממולאות בקציצת בשר, כשמצד אחד החצילים הם רוב ברור, ומצד שני לבשר ישנה חשיבות מרכזית, ובנוסף לכך הוא עומד לעצמו בין שתי פרוסות החצילים. לפיכך יש לבודד תחילה את שני המרכיבים, ולברך על חלק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מאכלים נוספים (שניצל, קובה, שטרודל, פלפל ממולא, מוסקה) | כתיבת תגובה

ו – פלפל ממולא

פלפל ממולא רגילים למלאות באורז או בקציצת בשר עם אורז. וכתב בשעה"ב פכ"ג רשימת המאכלים, שיש אומרים שהולכים אחר הרוב, ואם הרוב הוא הפלפל, הואיל והתבשל והשתנה, ברכתו 'שהכל' (ונעסוק בדין זה בהמשך). אולם לדעת רבים המילוי הוא העיקר ואילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מאכלים נוספים (שניצל, קובה, שטרודל, פלפל ממולא, מוסקה) | כתיבת תגובה