ארכיון הקטגוריה: הלכה ו-ז – מצייה ומה שעליה, עוגות שונות, גלידה בגביע וקרמבו

א – מצייה וממרחים ועוגה שתחתיתה מזונות ועליה פירות

עיין בפס"ת ריב, יד, ובשעה"ב כג רשימת המאכלים. ועיין ביבי"א ח"ז, לו, ד, שאינו מקבל את החילוק של המ"ב קסח, מה, אלא סובר שגם אם לא אפה את בסיס הבצק עם מה שעליו, הם מאכל אחד, ובברכת 'מזונות' פוטר הכל. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו-ז - מצייה ומה שעליה, עוגות שונות, גלידה בגביע וקרמבו | כתיבת תגובה

ב – קסטה

ביבי"א ח"ז לג, ג, ואול"צ ח"ב יד, כ, כתבו, שהאוכל קסטה (גלידה בין שני ביסקוויטים), יברך 'מזונות' ויפטור את הגלידה. אולם יש מקום לומר שלמ"ב קסח, מה, הואיל ולא נאפו יחד, הרי הם שני מאכלים. ומאידך, אולי כיוון שהביסקוויט הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו-ז - מצייה ומה שעליה, עוגות שונות, גלידה בגביע וקרמבו | כתיבת תגובה

ג – קרם שניט

דוגמא נוספת למאפה מזונות שצירפו לו מאכל אחר – עוגת קרם-שניט, העשויה משתי שכבות אפויות של בצק, ובין שתי השכבות מכניסים קרם. אם הקרם בכמות בינונית, בוודאי מברכים עליה 'מזונות'. ואף שאם  היו מורחים כמות כזו על מאפה, כיוון שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו-ז - מצייה ומה שעליה, עוגות שונות, גלידה בגביע וקרמבו | כתיבת תגובה

ד – גביע וגלידה

כתבתי לברך גם על הגביע 'מזונות'. ואף שיש לשאול, שבוודאי הגביע משמש את הגלידה, ולא היו אוכלים אותו בלא הגלידה, ומדוע לברך גם עליו בפני עצמו. אלא שמפני חשיבותם של מיני מזונות, קשה להחשיבם טפלים לדבר אחר, שכל שיש איזו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו-ז - מצייה ומה שעליה, עוגות שונות, גלידה בגביע וקרמבו | כתיבת תגובה

ה – בסקוויטים בקפה

רצה לאכול ביסקוויטים ולטבול אותם בקפה, מברך על הביסקוויט 'מזונות' ועל הקפה 'שהכל'. ואף שעיקר רצונו לאכול מזונות, וכדרך אגב גם ישתה בסוף את הקפה. מכל מקום כיוון שיש לקפה חשיבות עצמאית והוא מונח בכלי בפני עצמו, כשיבוא ללגום מהקפה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו-ז - מצייה ומה שעליה, עוגות שונות, גלידה בגביע וקרמבו | כתיבת תגובה