ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – ספק ברכות להקל

א – ספק ספיקא לברך

עיין במה שכתבתי בהערה 4, בפיסקה המתחילה: "וכאשר יש ספק ספיקא לברך". שי"א שמברכים, ומסקנת רוה"פ שלא לברך, וארחיב בזה עוד: מ"ב רטו, כ: "כתבו האחרונים דאפילו יש ספק ספיקא להצריך ברכה, כגון ספק אכל כזית או לא, ואם תרצה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ספק ברכות להקל, סוגיה י - ספק ספיקא בברכות | כתיבת תגובה

ב – כאשר הספק במצווה והוכרע הדין, הברכה נגררת אחר ההכרעה

לעיל ב, ג, כתבתי, שגם הנוטל אצבעותיו מברך, ואף שלדעת הרי"ף והרמב"ם אין יוצאים בזה, מ"מ כיוון שהוכרע להלכה שבדיעבד יוצאים, ממילא מברכים. וכך משמע מכל הפוסקים שכתבו שבשעת הצורך אפשר להקל בזה, ולא כתבו שלא יברכו (שו"ע קסא, ד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ספק ברכות להקל, סוגיה י - ספק ספיקא בברכות | כתיבת תגובה