ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – האם מותר ליהנות כאשר ספק אם ברך

א – האם מותר ליהנות כאשר מספק אין לברך

כתב בברכ"ה ח"א ב, ד, 9, שאם רוה"פ סוברים שצריך לברך, ומפני הספק אין מברכים, גם לא יהנה, לחוש לדעת רוה"פ. ונראה לענ"ד, שאם על פי ההלכה אי אפשר לברך, גם אין חובה להימנע מלאכול. ועל כן לא מצינו בראשונים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - האם מותר ליהנות כאשר ספק אם ברך | כתיבת תגובה

ב – האם לחפש עצות (קונצים) לברך בלא איסור

בעניין הצעתו של ערוה"ש לומר את השם בשפה אחרת, באג"מ או"ח ד, מ, סובר שאסור לומר שם ה' בלועזית בחינם, וזאת עפ"י הנימוקי יוסף שאוסר להזכיר שם ה' בלועזית שלא בתוך לימוד או תשבחות. וכ"כ גם החת"ס נדרים ב, א. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - האם מותר ליהנות כאשר ספק אם ברך | כתיבת תגובה

ג – האם יכול להיעזר בחצי ברכה של חבירו

לדעת הגרש"ז אוירבאך (מנחת שלמה א, כ), כאשר אדם צריך לברך למשל 'שהכל', יכול לשמוע ברכה מחבירו שמברך למשל 'מזונות', ואחר שיאמר חבירו את תחילת הברכה עם שם ומלכות, יוסיף הוא "שהכל נהיה בדברו" ויצא בזה מספק. אמנם כתב בסוף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - האם מותר ליהנות כאשר ספק אם ברך | כתיבת תגובה