ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – מאה ברכות

א – מקור חיוב מאה ברכות

כתב החיד"א (בשו"ת יוסף אומץ נ') שלכולי עלמא המצווה לומר מאה ברכות מדרבנן. וכן כתב הטור עפ"י רב נטרונאי גאון, שדוד המלך תיקן זאת, וכ"כ בשועה"ר מו, א, ומ"ב יד. ואף שבעל הלכות גדולות מנה את חיוב מאה ברכות בכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מאה ברכות | כתיבת תגובה

ב – נשים במאה ברכות

לגבי נשים שפטורות ממאה ברכות, כ"כ הגרש"ז אויערבאך בהליכות שלמה כב, כה, רבבות אפרים ג, מז, שבט הלוי ה, כג. שכן משמע מדברי הב"י והפוסקים שכללו במניין הברכות ציצית ותפילין ולא פירטו מניין נפרד לנשים. ואפשר לבאר, שזו תקנה ככל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מאה ברכות | כתיבת תגובה

ג – חשבון היום למאה ברכות

מדברי הב"י והמג"א סק"ח, מ"ב יד, משמע שמונים לפי היממה, קודם הלילה ואח"כ היום. וכ"כ בשבה"ל א, ספר העיתים ע' 287, שהחשבון מערב עד ערב. וכ"כ בסידור בית יעקב ליעב"ץ, והגר"ח פלאג'י בספרו כה"ח לו, סב. וכ"כ בהליכות עולם ח"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מאה ברכות | כתיבת תגובה