ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – האם יוצאים בשמיעה ברמקול

ב – בזימון יש צד להקל

ולגבי זימון יש צד להקל, וכפי שכתבתי לעיל פרק ה, בהערה 10: "שהזימון נועד לעורר את המסובים לקדש יחד את השם בברהמ"ז, ואינו מוציאם ידי חובת ברכה שהם חייבים בה, ולכן אין צריך שדווקא קולו המקורי של המזמן יישמע. וסברה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - האם יוצאים בשמיעה ברמקול | כתיבת תגובה

א – ברכה על ידי רמקול

כתב מרן הרב באורח משפט מח, שדווקא בשמיעת שופר הקפידה התורה שישמע את הקול המקורי ולא קול הברה, אבל השומע קדושה וברכו ברמקול או רדיו יענה, ומשמע שאף יוצא ידי חובה. וגם דעת הרב פרנק (מקראי קודש פורים יא), לעניין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - האם יוצאים בשמיעה ברמקול | כתיבת תגובה

ג – הנעזר במכשיר שמיעה יכול להקל

עוד נראה לענ"ד, שכבד שמיעה הנעזר במכשיר שמיעה, יכול לכתחילה לשמוע בעזרת מכשיר, שהואיל והמכשיר באוזנו, הרי הוא טפל לאוזנו ורק מסייע לשמיעתו העצמית.

פורסם בקטגוריה הלכה ט - האם יוצאים בשמיעה ברמקול | כתיבת תגובה

ד – האם יענה אמן על ברכה ששומע מרדיו או טלויזיה או רמקול

כתבתי בפניני הלכה תפילה ב, ט: "השומע חזן בשידור חי דרך הרדיו או הטלויזיה, יכול לענות אחריו אמן, אבל אם שמע דרך הרדיו או הטלויזיה מקרא מגילה, אינו יכול לצאת ידי חובתו, מפני שאינו שומע את קול החזן עצמו". וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - האם יוצאים בשמיעה ברמקול | כתיבת תגובה