ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – שלא להשחית מאכלים

האם מותר לזרוק לחם כשאין חשש שיימאס

עיין בס' עץ השדה יח, ב, שסיכם דין זריקת לחם, שלדעת התוס' ברכות נ, ב, 'אין', גם כשאין חשש שיימאס אסור לזרוק לחם, וכ"כ מ"א קסז, לח, ומ"ב פח, ובסי' קעא, ט. לעומת זאת משמע מרשב"א בשם רב האי גאון, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שלא להשחית מאכלים | כתיבת תגובה