ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – בל תשקצו באכילה

א – רפואה דוחה בל תשקצו

כתב הרדב"ז על הרמב"ם הל' מאכלות אסורות יז, כט, שאם אוכל את הדברים המשוקצים לרפואה "אין זה משוקץ אצלו ומותר, ועל זה נהגו לשתות מי רגלים לרפואה".

פורסם בקטגוריה הלכה ה - בל תשקצו באכילה | כתיבת תגובה

ב – דברי הרמב"ם על בל תשקצו באכילה

רמב"ם (הלכות מאכלות אסורות יז, כט-לא): "אסרו חכמים מאכלות ומשקין שנפש רוב בני אדם קיהה מהן כגון מאכלות ומשקין שנתערב בהן קיא או צואה ולחה סרוחה וכיוצא בהן, וכן אסרו חכמים לאכול ולשתות בכלים הצואים שנפשו של אדם מתאוננת מהם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - בל תשקצו באכילה | כתיבת תגובה