ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – האם יש איסור לאכול מאכלים מזיקים

א – האם יש באכילת מאכלים מזיקים איסור גמור

ברור שאין איסור גמור לאכול מאכלים מזיקים, שאם היה אסור, לא היו מברכים על אכילתם, ולא שמענו מי שיטען למשל, שאין לברך על בורקס מפני המרגרינה הרבה שבו, או שאין לברך על משקאות קלים מפני הסוכר הרב שבהם. וכפי שכתבתי, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - האם יש איסור לאכול מאכלים מזיקים | כתיבת תגובה

ב – הערך של לימוד עצות לחיים בריאים ויעילים

שבת פב, א: "אמר ליה רב הונא לרבה בריה: מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חסדא דמחדדן שמעתיה? אמר ליה: מאי איזיל לגביה? דכי אזילנא לגביה מותיב לי במילי דעלמא. אמר לי: מאן דעייל לבית הכסא לא ליתיב בהדיא, ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - האם יש איסור לאכול מאכלים מזיקים | כתיבת תגובה