ארכיון הקטגוריה: הלכה יג – בל תשקצו בהשהיית צרכיו

א – בל תשקצו בהשהיית צרכיו

כבר למדנו (בהערה 1) שנחלקו הפוסקים אם איסור 'בל תשקצו' בהשהיית צרכיו הוא מהתורה או מדרבנן. ובמ"ב ג, לא, כתב שהוא מדרבנן, ולכן כבוד הבריות דוחה אותו. וכן סיכם בבירור הלכה ג, יב, שזו דעת רוב האחרונים. לפי זה, בשום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - בל תשקצו בהשהיית צרכיו | כתיבת תגובה

ב – השוהה מלהפיח אינו עובר

המשהה עצמו מלהפיח אינו עובר ב'בל תשקצו' (תה"ד, פמ"ג, מ"ב ג, לא). ויש להוסיף, כי להיפך, אם מפיח במקום רבים, עובר על 'בל תשקצו', שכן עושה דבר מאוד לא מנומס, וכפי שלמדנו באשל אברהם.

פורסם בקטגוריה הלכה יג - בל תשקצו בהשהיית צרכיו | כתיבת תגובה

ג – הנצרך להתאפק על פי הוראה רפואית

אם על פי הוראה רפואית הוא צריך לשהות מלהתפנות, אין בזה איסור, אמנם אם אינו יכול לעמוד בעצמו כדי מהלך פרסה, אסור לו להתפלל עמידה, ונחלקו לעניין ק"ש וברכותיה. וללמוד תורה, במצב כזה של בדיעבד, מותר (עיין פניני הלכה תפילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - בל תשקצו בהשהיית צרכיו | כתיבת תגובה