ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – הברכות השונות

א – ריחן תימני

כפי הנראה היו מקומות שבהם הריחן היה חד שנתי, ואמרו לברך עליו 'עשבי בשמים', והיו מקומות שהיה רב שנתי, ואמרו לברך עליו 'עצי בשמים'. ולמעשה כתב בחזו"ע ע' שכא, שהריחן שמצוי בארץ ישראל הוא 'עצי'.

פורסם בקטגוריה הלכה ה - הברכות השונות | כתיבת תגובה

ב – נענע

כתבו רבים לברך על נענע 'עשבי בשמים', וכ"כ בחזו"ע ע' שכא, וברכ"ה ח"ג יב, 71. ובברכ"ה ח"ג יב, 71, הביא כמה פוסקים שסוברים לברך על הנענע 'הנותן ריח טוב בפירות' (פרח שושן ושו"ת הלק"ט), וביאר שדבריהם כאשר הנענע נועדה לאכילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - הברכות השונות | כתיבת תגובה

ג – שאין מברכים על פת

יש אומרים שהמריח פת טרייה או חמה מברך (אבודרהם, אורחות חיים, פרדס, תשב"ץ). ויש אומרים שאין לברך (ב"י רצז, ה, רשב"ץ מג, ב). לכן כתב הרמ"א (רטז, יג) שאין להריח בה. והוסיף המ"ב שאם הריח לא יברך. והטעם שלא לברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - הברכות השונות | כתיבת תגובה

ד – מדוע מברכים על קפה ואין מברכים על פת

כתב בכה"ח רטז, פו, שכשם שעל לחם אין מברכים, כך אין לברך על קפה. וכ"כ ברכת הבית כו, מב, שאין לברך על קפה כיוון שריחו נודף רק בעודו חם. וחשש לדעתם בברכ"ה ח"ג יב, יט. אמנם רוב ככל הפוסקים כתבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - הברכות השונות | כתיבת תגובה

ה – הנהנה מהריח העולה מכוס קפה ונטלה כדי להריחה – יברך

אף שרבים כתבו שמברכים על קפה כתוש או טחון בעודו חם (פרח שושן א, יג; מ"ב רטז, טז; חזו"ע ע' שכט), מ"מ גם אחר שהתקרר, או בעת שהכינו כוס קפה לשתייה – הנהנה מריחו מברך (וזאת הברכה ע' 381 קמד; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - הברכות השונות | כתיבת תגובה