ארכיון הקטגוריה: א – הקדמה – כללי ברכות הראייה

כלל א – ברכות הראייה רק על דבר שיש בו צד חידוש

רק על ראייה שיש בה צד חידוש, שמעוררת תשומת לב, תקנו לברך. אבל על מראה שגרתי אין מברכים. לכן למשל, ברכת ההרים היא רק על הרים גדולים במיוחד, והברכה על גבעות רק על גבעות בעלות צורה מיוחדת. אמנם הים, למי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - הקדמה - כללי ברכות הראייה, סוגיה יא - כללי ברכות הראייה | כתיבת תגובה

כלל ב – שלושים יום

כל שלא ראה את אותו המראה שלושים יום, חוזר ומברך. ואם ראה אותו בתוך שלושים – אינו מברך. שכן למדנו במשנה ברכות נד, א: "על ההרים ועל הגבעות ועל הימים… רבי יהודה אומר: הרואה את הים הגדול… בזמן שרואהו לפרקים". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - הקדמה - כללי ברכות הראייה, סוגיה יא - כללי ברכות הראייה | כתיבת תגובה

כלל ג – הגר במקום שרגילים לראות מראה מסוים אינו מברך

מי שרגיל בראיית אחד הדברים הללו, אינו מברך עליו, כמבואר בתוס' נז, ב, לעניין ע"ז, שאין נוהגים לברך על ראייתה "לפי שאנו רואים אותה בכל יום, וכל הנך הרואים אמרו לעיל דהוי מל' יום לל' יום". וכ"כ הגה"מ (לרמב"ם ברכות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - הקדמה - כללי ברכות הראייה, סוגיה יא - כללי ברכות הראייה | כתיבת תגובה

כלל ד – פעמים שמברכים רק בפעם הראשונה בלבד

חידוש גדול חידש הראב"ד, לגבי ראיית בריות משונות, בעלי מום, פיל וקוף, בריות טובות ואילנות טובות. והזכירו את דבריו ראשונים ואחרונים. וכ"כ בספר המאורות (ברכות נח, ב), "כתב הראב"ד: דווקא פעם ראשונה שהשינוי עליו חידוש גדול, וכן בריות טובות שהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - הקדמה - כללי ברכות הראייה, סוגיה יא - כללי ברכות הראייה | כתיבת תגובה

כלל ה – אם לא בירך כשראה לראשונה לא יברך עד שיעברו שלושים יום

כיוון שברכות הראייה מברכים על ראייה שיש בה חידוש, ואמרו חכמים שרק אחר שעברו שלושים יום שלא ראה, יוכל לברך שוב, לפיכך, אם ראה הר גבוה ולא בירך, אם יראה אותו לאחר יום, לא יברך, שאין לו בראייתו חידוש, שכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - הקדמה - כללי ברכות הראייה, סוגיה יא - כללי ברכות הראייה | כתיבת תגובה