ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – ברכת הימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות

א – ברכת הים התיכון "עושה מעשה בראשית"

במשנה ברכות נד, א: "רבי יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול". לרא"ש (תשובה ד, ד), ואבודרהם, הים הגדול הוא רק האוקיינוס שמקיף את העולם. לתר"י אף ימים קטנים יותר נחשבים ים גדול, ועל פי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכת הימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות | כתיבת תגובה

ב – ברכת האוקיינוס "שעשה את הים הגדול"

יש סוברים שמחמת הספק, גם על האוקיינוסים מברכים "עושה מעשה בראשית", שמא דווקא הים התיכון נקרא הים הגדול ולא האוקיינוס (ערוה"ש ד, כה"ח ה, ברכת יוסף קכג. עיין שו"ת בצל החכמה ח"ב יב-טו). ובילקוט יוסף ח"ג רכח, ד, כתב לברך בלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכת הימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות | כתיבת תגובה

ג – הטסים לאמריקה ורואים את הים התיכון והאוקיינוס

כתבתי להלן בהלכה ג' שיברכו שתי ברכות, שכן אלו שני ימים שונים, וכמו דין שני הרים שונים שאינו רואה אותם בבת אחת. אמנם ראיתי בפס"ת רכח, ב, שכתב שיברך ברכה אחת, ומה שבירך בתחילה פטר את השני. וביאר בהערה 17, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכת הימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות | כתיבת תגובה

ד – דין ימים והרים שנוצרו אחר הבריאה

כתבתי שעל שניהם מברכים. אמנם בספר 'אהלך-באמיתך' טז, טז, כתב שי"א שלא לברך על ים המלח וים סוף, מפני שנוצרו לאחר בריאת העולם. ים המלח בעקבות מהפכת סדום ועמורה, וים סוף בעקבות חטאי דור אנוש שהציף ה' עליהם את הים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכת הימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות | כתיבת תגובה

ה – האם מברכים על סתם נהר גדול

כתב עולת תמיד רכח, ב, שכל זמן שאין יודעים שהנהר לא השתנה, אין מברכים עליו. וכ"כ א"א בוטשאטש, וחשש לדבריהם כה"ח רכח, ט. וכן הסכים בברכ"ה ג, 13, מפני שדרך המים לחרוץ חריצים ולשנות את זרימתם, ולכן כל זמן שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכת הימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות | כתיבת תגובה

ו – על איזה הרים וגבעות יברך בארץ ישראל

כתבתי: על ראיית גמלא, ארבל, מצדה וסרטבה, מברכים, מפני שמראם מיוחד. וכן מברכים על התבור, שגובהו מרשים, ויש לו מראה מיוחד. אמנם באור לציון ח"ב מו, סב, כתב לברך רק על הר חרמון. ובשער העין ע' שעד כתב שהרבנים קנייבסקי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכת הימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות | כתיבת תגובה

ז – הר ברכה

בתחילה סברתי שאין לברך על מקום מגורי – הר ברכה. אולם לאחר שלימדתי הלכות אלו בשיעור, אמרו השומעים כי אורחים רבים מתפעלים מגובהו, ורק מפני שאנו רגילים בו, איננו מתפעלים. לפיכך, המתפעלים ממראהו צריכים לברך עליו, שהוא אחד ההרים הגבוהים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכת הימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות | כתיבת תגובה

ח – מדבר יהודה

בהלכה כתבתי שהנוסע בכביש שעובר במדבר יהודה לא יברך, כי זה נחשב מראה שגרתי לנוסעים שם. ורק אם יטייל בתוכו, כשכל השטחים מסביב שוממים, או לפחות ירד מהרכב למקום תצפית, להשקיף על מרחביו השוממים – יברך. ועיין בא"א בוטשאטש, שכתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכת הימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות | כתיבת תגובה