ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – רעידת אדמה, כוכבי שביט, רוחות זועפות

א – כוכב שביט, רעידות אדמה ורוחות

בברכת ק"ש של ערבית אנו אומרים: "ומסדר את הכוכבים ברקיע כרצונו", ולכן כוכב שטס שלא במסלול מסודר, מפתיע ביותר. ועיין בעין איה ברכות נח, ב (קכה), ששם מובא הרעיון על ברכת הזיקים שכתבתי. כתב במ"ב רכז, ב, עפ"י שע"ת בשם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - רעידת אדמה, כוכבי שביט, רוחות זועפות | כתיבת תגובה

ב – ההבדל בין שני סוגי הרוחות

רוח חזקה היא רוח שעוקרת דברים כבדים ממקומם (מקור חיים לחו"י רכז), שעליה מברכים 'עושה מעשה בראשית'. ורוח חזקה מאוד שעלולה לעקור עצים ולהחריב בתים חלשים, ועליה מברכים 'שכוחו וגבורתו'.

פורסם בקטגוריה הלכה ו - רעידת אדמה, כוכבי שביט, רוחות זועפות | כתיבת תגובה

ג – על מאורעות מפחידים עדיף לברך 'שכוחו וגבורתו'

כתבתי שי"א שעל מאורעות מפחידים עדיף לברך 'שכוחו וגבורתו', וכך עולה ממ"ב רכז, ד, שעל רוח זועפת ומסוכנת מברך 'שכוחו וגבורתו'. ושם ס"ק ה, שביאר לברך על רעם 'שכוחו' כי בו ניכרת יותר גבורתו. וכך כתב בפס"ת רכז, ד, שעל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - רעידת אדמה, כוכבי שביט, רוחות זועפות | כתיבת תגובה