ארכיון הקטגוריה: הלכה י – קשת בענן

א – ברכת הקשת

בס' ברכת הבית שער כט אות יט כתב שאם הקשת נעלמה ושוב חזרה להיראות – כל זמן שנשארו עננים בשמיים, אינו חוזר ומברך, ואם הגיע יום חדש חוזר ומברך, והביאו בשער העין יב, הערה ט, ונשאר בצ"ע. ובמ"ב רכט, ב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קשת בענן | כתיבת תגובה

ב – ראה מחצית קשת

כתב בבאו"ה (רכט ד"ה 'הרואה קשת'): "לא נתבאר אם בעינן דוקא שיראהו בתמונת קשת דהוא כחצי גורן עגולה, או אפילו מקצת ממנו די". ויש שלמדו שעל כן לא יברך על מחצית קשת (פס"ת רכט, 2). ובזאת הברכה (עמ' 156), כתב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קשת בענן | כתיבת תגובה

ג – האם לספר לחבירו שיש קשת

אמנם כמה פוסקים הביאו את דברי הח"א סג, ד, שלא יספר לחבירו שיש קשת. וכ"כ במ"ב רכט, א, כה"ח א. אולם לעומת זה בברית כהונה מערכת ק אות ג כתב שנכון לספר, כדי לעורר לזכירת הברית וחזרה בתשובה. ובילקוט יוסף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קשת בענן | כתיבת תגובה

ד – עניין הקשת

ברכות נט, א: "ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו, שנאמר (יחזקאל א): כמראה הקשת אשר יהיה בענן וגו' ואראה ואפל על פני, לייטי עלה במערבא, משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קשת בענן | כתיבת תגובה