ארכיון הקטגוריה: הלכה טו – ברכות למבקרים בגן חיות – ראיית קוף ופיל

א – פיל וקוף – ברכה נפרדת על כל אחד מהם

כתב בספר אהלך באמיתך (יז, י), שעדיף שבעת שיברך על ראיית הקוף יכוון שברכתו תחול רק על הקוף ולא על הפיל שיראה אח"כ, וכך יוכל לברך אח"כ שוב על ראיית הפיל ללא חשש. כמקור לדבריו שמברך על כל אחד מהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - ברכות למבקרים בגן חיות - ראיית קוף ופיל, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ב – קיפוף

בגמרא נח, ב, ובראשונים, הזכירו שגם על הקיפוף מברכים 'משנה הבריות'. הפירוש המקובל לקיפוף הוא ינשוף, כ"כ האבודרהם (הל' ברכות, שער ח). ובאונקלוס (ויקרא יא, יז) פירש ינשוף – קיפופא, וכן משמע מרש"י (נדה כג. ד"ה 'קריא וקיפופא') ועוד. והמיוחד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - ברכות למבקרים בגן חיות - ראיית קוף ופיל, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ג – האם מברכים על כל חיה משונה

יש אומרים שעל כל מין חיה משונה מברכים (כדוגמת ג'ירפה או קנגורו). וכך דעת הגרש"ז אויערבאך, ורק ציין שעל מין דג משונה אין מברכים (הליכות שלמה כג, לה, ועיין בשער העין סימן כח). ומה שהזכירו בגמרא ברכות נח, א, ובראשונים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - ברכות למבקרים בגן חיות - ראיית קוף ופיל, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ד – האם מברכים כל שלושים יום על פיל וקוף

בפשטות נראה שצריך לברך כל שלושים יום. ואף הראב"ד יודה בזה, כי סברתו לברך רק בפעם הראשונה, מפני שאין בראייה השנייה חידוש. אבל מינים אלו כל כך משונים, שברור שיש בראייתם חידוש. ובכל אופן כיוון שהוא מתפעל מראייתם, עובדה שהגיע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - ברכות למבקרים בגן חיות - ראיית קוף ופיל, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה