ארכיון הקטגוריה: הלכה טז – עבודה זרה ובתי גויים רשעים

א – האם הברכה על כל סוג של עבודה זרה

בגמרא ברכות נז, ב, אמרו: "הרואה מרקוליס מברך…" ונחלקו הראשונים האם דווקא על מרקוליס ומה שדומה לו תקנו חז"ל ברכה או על ראיית כל סוגי ע"ז. לר"י (נז, ב ד"ה 'הרואה' השני) דווקא על מרקוליס מברכים מפני שרוגמין בה אבנים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - עבודה זרה ובתי גויים רשעים | כתיבת תגובה

ב – האם הברכה על בית ע"ז או עליה עצמה

כתבתי על פי הב"ח וא"ר רכד, ז, שדווקא כשיראה את העבודה-זרה עצמה, היינו את הפסל או המזבח, יברך, אבל על הבניין שבו היא נמצאת לא יברך. ולדעתם, לכן הזכירה הגמרא את המרקוליס, שהיא גלויה לעין כל. אמנם מלשונם של כמה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - עבודה זרה ובתי גויים רשעים | כתיבת תגובה

ג – ברכה על עבודה זרה בימינו

עיין בהקדמה כלל ג', לגבי הגרים במקום ע"ז, ובדעת הא"ר, שהאחרונים פסקו כמותו, שאפילו מי שבפועל לא ראה את הע"ז בתוך שלושים יום, כיוון שראייתה מצויה שם, לא יברך. אבל כתבתי שעל פסלים של ע"ז שאין רגילים לראות במקומו – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - עבודה זרה ובתי גויים רשעים | כתיבת תגובה

ד – על מסגדים וכנסיות

אמנם לגבי מסגדים וכנסיות, יש לקבל את דבריהם שלא לברך. ועל  מסגדים הדבר פשוט יותר, שכתב הרמב"ם בהל' מאכלות אסורות יא, ז, שאינם עובדי עבודה זרה. והובא בב"י יו"ד קכד, ז, להלכה. ולעניין נוצרים נחלקו, שלדעת רבים הם עובדי עבודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - עבודה זרה ובתי גויים רשעים | כתיבת תגובה

ה – הברכה בטיול מודרך

הרגיל לעבור ליד מקום שנתבטל ממנו ע"ז ולא שם לב שיש שם מקום שנעקרה ממנו ע"ז, ואח"כ הגיע אליו בטיול מודרך ושמע על כך, הואיל ומקודם לא שם לב, ואולי אף לא ראה את המקום, ועתה הוא מתבונן בו מזווית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - עבודה זרה ובתי גויים רשעים | כתיבת תגובה