ארכיון הקטגוריה: הלכה יח – על ראיית חכמי ישראל וחכמי אומות העולם

א – ברכה על חכמים

נפסק לברך על חכמים – בשו"ע רכד, ז-ח; ח"א סג, ח; שלמת חיים א, נד; יחו"ד ד, פג; אהלך באמיתך יד, א-ב; ברכ"ה ח"ד ג, כט-ל. ואמנם הזכרתי אחרונים שכתבו מחמת ספקות שונים לברך בלא שם ומלכות. וכ"כ חסד לאלפים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - על ראיית חכמי ישראל וחכמי אומות העולם | כתיבת תגובה

ב – חכם שאינו מוסרי ואינו שומר שבע מצוות

כתב בשו"ת תשובה מאהבה ב, רלז, שמברכים על חכם מחכמי אומות העולם בתנאי שהוא מקיים שבע מצוות בני נח, ודן שם על איזה חכמה בדיוק מברכים. אמנם סיים שדבריו לא להלכה ולא למעשה, אעפ"כ כתבו חלק מפוסקי זמננו למעשה שאין לברך על חכם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - על ראיית חכמי ישראל וחכמי אומות העולם | כתיבת תגובה

ג – מיהו חכם

בעבר הדבר נקבע ביחס לבני הסביבה, שאם לעומתם נחשב לחכם מופלג, בירכו עליו. כיום הדבר נקבע ביחס לעולם, שהואיל וכולם מקושרים עם כולם, לא מספיק שייחשב חכם מופלג לעומת סביבתו, אלא רק על מי שנחשב לחכם מופלג ביחס לעולם – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - על ראיית חכמי ישראל וחכמי אומות העולם | כתיבת תגובה

ד – חכם המתגורר באותה העיר

עיין לעיל בהקדמה כלל ג' שהבאתי מגדולות אלישע רכד, ד, לעניין ת"ח גדול שגר בעיר, שעפ"י א"ר, גם אם לא ראהו שלושים יום, כיוון שרוב האנשים שם ראוהו, לא יברך. וכדעת א"ר כתב בנהר שלום ופמ"ג. וגם במ"ב רכד, ג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - על ראיית חכמי ישראל וחכמי אומות העולם | כתיבת תגובה

ה – החליף הברכה שבין חכמי ישראל ואומות העולם

כתב אהלך באמיתך יד, א, טעה ובירך על חכם מישראל "שנתן מחכמתו לבשר ודם" יצא בדיעבד, כי עיקר העניין נאמר. ואם אמר על חכם מאומות העולם "שחלק מחכמתו" יצא. וצ"ע מה הדין אם אמר על חכם מאומות העולם "ליראיו". ובשער … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - על ראיית חכמי ישראל וחכמי אומות העולם | כתיבת תגובה

ו – כיצד מברכים על יהודי החכם בחכמות חיצוניות

במהדורה קמא כתבתי: ונשאלת השאלה מה צריך לברך כשרואים חכם יהודי שאינו מצטיין בחכמת התורה, אולם בחכמות חיצוניות גילה גאונות. האם לברך עליו "שחלק מחכמתו ליראיו" כפי שמברכים על חכם יהודי, או שמא ברכה זו נתקנה דווקא לחכמים בחכמת התורה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - על ראיית חכמי ישראל וחכמי אומות העולם | כתיבת תגובה