ארכיון הקטגוריה: הלכה כא – קברי ישראל

א – ראיית בית קברות אחר

לדעת שו"ע הרב (סדר ברכות הנהנין יג, יג), אין לברך על ראיית בית-קברות אחר בתוך שלושים יום, וכן דעת פתח-הדביר ומטה-יהודה על סימן רכ"ד. אולם לדעת מאמר-מרדכי וברכי-יוסף ורוב הפוסקים, מברכים על כל בית קברות לחוד. וכ"כ במ"ב יז, כדעה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כא - קברי ישראל | כתיבת תגובה

ב – אם נוסף בבית הקברות עוד קבר

כתב הרדב"ז (ח"ג תקסט), שאם נוסף בבית-הקברות עוד קבר מעת הראייה הקודמת, אף אם לא עברו שלושים יום, יש לברך שוב, מפני שמספר הקברים השתנה, והברכה שבירך בפעם הראשונה היתה על המספר הקודם. וכך כתב למעשה בברכ"ה (ח"ד ד, 146, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כא - קברי ישראל | כתיבת תגובה

ג – מי שלא בירך בראייתו הראשונה האם יברך כשיראה למחרת

עיין בהקדמה לפרק כלל ה', שנפסק להלכה, שאם לא בירך בעת הראייה הראשונה, שוב לא יברך בראייה השנייה אם לא עברו שלושים יום. אמנם לעניין בית קברות כתבתי, שאם בתחילה יראה אותו מבחוץ בלא התבוננות – לא יברך, ואם אח"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כא - קברי ישראל | כתיבת תגובה