ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – זמן ברכת 'הגומל'

א – ברכת הגומל בלילה

כתב בשדה יצחק (ברכות נד, ב) שאין לברך 'הגומל' בלילה שהיא באה במקום קרבן תודה, והקרבנות ביום. וכ"כ בדברי מנחם. וחששו לסברא זו כמה אחרונים לכתחילה: בא"ח (עקב ג), וכף החיים (יד). ובשו"ת חת"ס (או"ח נא) חשש להתיר לכתחילה לברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן ברכת 'הגומל' | כתיבת תגובה

ב – האם צריך לעמוד בעת הברכה

כתב הרמב"ם (ברכות י, ח) שהמברך עומד בברכת הגומל. ואף ששאר הראשונים לא הזכירו זאת, כמה אחרונים כתבו שכך נכון לנהוג לכתחילה (ב"ח, מג"א ב, א"ר ג, מ"ב ד). ודייק בנו של הרמב"ם, רבנו אברהם, שרק המברך עומד אבל העונים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן ברכת 'הגומל' | כתיבת תגובה

ג – זמן ברכת הגומל

לכתחילה כמובן שיש להזדרז להודות, אבל לא קבעו חז"ל זמן לברכה, ומשמע שאין לדבר גבול, וכל עוד לא בירך, מוטל עליו לשלם חובו ולהודות. וכ"כ רא"ה, ריטב"א, שטמ"ק, טור. ועיין ברכ"ה ח"ד, ו, 98. וכתב בב"י ריט, ו, שיש סוברים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן ברכת 'הגומל' | כתיבת תגובה