ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – הולכי מדבריות והנוסעים בכבישים

א – נסיעה מעיר לעיר

יש אומרים שאין מברכים 'הגומל' על הליכה מעיר לעיר, כיוון שהברכה תוקנה דווקא על הליכה במדבר שיש בו סכנת חיות רעות וליסטים, ובדרך מעיר לעיר לא קיימות סכנות אלו. ומה שאמרו בירושלמי (ברכות פ"ד ה"ד): "כל הדרכים בחזקת סכנה", זהו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - הולכי מדבריות והנוסעים בכבישים | כתיבת תגובה

ב – מנהג ספרד

כתב הב"י ריט, ז, שכמו שאין אומרים תפילת הדרך על דרך של פחות מפרסה כך אין מברכים 'הגומל' על דרך של פחות מפרסה. ואם כן למנהג ספרד, על כל דרך אפילו מעיר לעיר האורכת יותר מפרסה חייב לברך 'הגומל'. וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - הולכי מדבריות והנוסעים בכבישים | כתיבת תגובה

ג – מתי ההולך בדרך או המפליג בים מברך הגומל?

מי שהפליג בים או הלך בדרך, ובאמצע דרכו הגיע למקום מסוים והתעכב שם יום או יומיים, אינו מברך 'הגומל' עד שיגיע למחוז חפצו, שאז יצא מן הצרה לגמרי. אבל אם התעכב שם יותר צריך עיון (עולת תמיד א, א"ר א, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - הולכי מדבריות והנוסעים בכבישים | כתיבת תגובה