ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – החובה והרשות בברכת שהחיינו

א – תוקף ברכת שהחיינו

במשנה ברכות נד, א: "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". ובגמרא עירובין (מ, ב) מבואר שברכת שהחיינו היא רשות.[1] ונחלקו הראשונים בהגדרת 'רשות'. יש שפירשו שיש לאדם רשות להחליט אם לאכול מהפרי או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו, סוגיה יד - במצווה לברך 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' | כתיבת תגובה

ב – האם ברכת 'הטוב והמטיב' היא חובה

רבים כתבו שאף כי ברכת 'שהחיינו' היא רשות, ברכת 'הטוב והמטיב' היא חובה. כ"כ שכנה"ג הגב"י רכג, ז; מהר"ש אלגאזי בשו"ת מהר"י בי רב סב; לחם חמודות, עולת תמיד רכג, א; שולחן הטהור רכב, ד. וכך משמע מחסד לאלפים רכג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו, סוגיה יד - במצווה לברך 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' | כתיבת תגובה

ג – ספק ברכות להקל וברכה שאינה צריכה בברכת 'שהחיינו'

כתבו הריב"ש (שו"ת תקה), והב"ח (סימן כט), שהואיל וכל יסודה של ברכת 'שהחיינו' רשות והתנדבות, ואין בה אמירת "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו", אלא רק שבח והודאה לה' על שהחייה אותו והגיעו לזמן של שמחה, לכן אין לחוש בה לספק ברכות, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו, סוגיה יד - במצווה לברך 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' | כתיבת תגובה

ד – האם נוהגים לברך על בית, כלים ובגדים חדשים

במשנה ברכות (נד, א), אמרו שעל בית וכלים מברכים 'שהחיינו'. ובגמרא עירובין (מ, ב), מבואר שברכת 'שהחיינו' על פרי חדש היא רשות, והסכימו הפוסקים שכך הדין לגבי בית וכלים חדשים. וברכת 'שהחיינו' שעל החגים, היא חובה. וכמה ראשונים הזכירו את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו, סוגיה יד - במצווה לברך 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' | כתיבת תגובה

ה – סיכום הלכה למעשה

אולם ברור כי דעת רוב ככל הפוסקים, ראשונים ואחרונים, שמברכים על בית, בגדים, כלים, תכשיטים ורווחים כספיים גדולים, והמדד לברכה היא ששמחים, ולכן כל שהוא שמח בדבר, נכון שיברך. וכבר למדנו שאפילו במקום של ספק, לדעת כמה מגדולי הפוסקים, אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו, סוגיה יד - במצווה לברך 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' | כתיבת תגובה