ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – זמן הברכה

א – זמן הברכה

במשנה ברכות נד, א: "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים מברך שהחיינו". ועל פי זה כתבו כל הראשונים ורוב האחרונים, שמברכים 'שהחיינו' בשעת הקניה אע"פ שעדיין לא נשתמש בהם. "שאין ברכות אלו אלא על שמחת הלב שהוא שמח בקנייתם, כדרך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הברכה | כתיבת תגובה

ב – ציצית

הקונה ציצית צמר שציציותיה כבר הוטלו בארבע הכנפות, יכול לברך בעת הקנייה או בעת הלבישה הראשונה. ואם עדיין לא הוטלו בהן הציציות, כתב בשו"ע כב, א, "קנה טלית ועשה בו ציציות מברך שהחיינו, דלא גרע מכלים חדשים". ומשמע שיברך כשיגמור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הברכה | כתיבת תגובה

ג – אם לא בירך בפעם הראשונה בפרי שמתחדש בעונתו

לגבי פרי שמתחדש בעונתו נחלקו. למהרי"ל קמג: "אם שכח לברך בפעם ראשונה שאכל יברך בפעם שניה, וכדין ברכת האילנות דאי לא בריך בזימנא קמא מברך בתר הכי כל זמן שלא גדלו הפירות. וטעמא, משום דאותה השמחה עדיין קיימת, הוא הדין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הברכה | כתיבת תגובה

ד – דין קונה בגד או כלי חדש ולא בירך בתחילת שימושו

ולכאורה לפי זה מי שקנה בגד, רק בעת לבישתו הראשונה יוכל לברך, אבל אם שכח לברך, בלבישתו השנייה כבר לא יוכל לברך. וכ"כ סדבה"נ יב, ד: "ואם לא ברך יכול לברך כל זמן שלא פשטו, אבל אם פשטו על דעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הברכה | כתיבת תגובה

ה – הערה 5 – ברכת מלביש ערומים על בגד חדש

ירושלמי ברכות ט, ג: "קנה אומר שהחיינו, לבש בגדים אומר: ברוך מלביש ערומים". ורוב הראשונים הביאו את דברי הירושלמי להלכה, ומהם: תוס' נט, ב; רא"ש ט, טז. וכן נפסק בשו"ע רכג, ד. וכן דעת רובם הגדול של האחרונים (לבוש; א"ר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הברכה | כתיבת תגובה

ו – חגורה וכובע

כתב בשו"ת הלק"ט א, ה, שכמו שיש לברך על בגד חדש 'מלביש ערומים', יש לברך על כובע חדש 'עוטר ישראל בתפארה', ועל חגורה חדשה – 'אוזר ישראל בגבורה', אבל המני"ח כתב שאין לברך עליהם. ע"כ. ולמעשה כל האחרונים לא הזכירו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הברכה | כתיבת תגובה