ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – בית חדש

א – בית חדש

יש שנהגו בעת שנכנסים לבית חדש לקנות בגד או פרי חדש ולברך עליו 'שהחיינו' ולכוון גם על הבית (בן-איש-חי ש"א ראה ו). ועיקר טעמם, שעל פי רב שרירא גאון, ברכה זו אינה חובה אלא רשות, ובפועל רבים נהגו שלא לאומרה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - בית חדש | כתיבת תגובה

ב – האם הקונה בית על ידי הלוואות יברך

כתב בשו"ת לב חיים ג, נב: "מי שקנה בהקפה, שלא היה יכולת בידו לפרוע הממון לבעליו, הסברא מחייבת שלא יברך. כיוון דברכה זו לא נתקנה כי אם על שמחת הלב, א"כ זה האיש שקנה הכל בהקפה מה שמחה נכנס בליבו… … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - בית חדש | כתיבת תגובה

ג – שיפוץ בית

כתב במ"ב רכג, יב, שאם נשרף ביתו ובנאו מחדש, מברך. ואם סתרו ובנאו, נחלקו הפוסקים, וספיקו להקל. ואם הגדילו אפילו במעט – יברך. ע"כ. וביאר בשו"ת בצל החכמה ד, מט, שמי שסתר ביתו וחזר ובנאו אינו מברך, הוא דווקא כשבנאו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - בית חדש | כתיבת תגובה

ד – מחסן וכלי עבודה

כתב שעה"ב כ, ס, בשם ברכת הבית כד, לג, שדווקא על בית הראוי לדירה מברכים ולא על רפת בקר ומחסן וכדו'. וצ"ע מדוע מחסן גרוע מכלים. ולגבי רפת בקר אפשר להבין שאין לברך כי אינה מכובדת, ואולי מפני שנבנתה לצורך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - בית חדש | כתיבת תגובה