ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – ספרי קודש ספר תורה ובית כנסת

א – ספרי קודש

כתב מ"א רכג, ה: "ונראה לי דווקא כלי תשמיש אבל על ספרים חדשים אינו מברך דמצוות לאו ליהנות ניתנו, ואין מברכים רק על מצוות הבאים מזמן לזמן כמו שכתוב בסי' כב ע"ש, אבל רמ"מ כתב לברך על ספרים". וכן כתבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - ספרי קודש ספר תורה ובית כנסת | כתיבת תגובה

ב – ספר תורה

נחלקו הפוסקים אם מברכים על קניית ספר תורה. יש אומרים שאין לברך מכמה טעמים: י"א מפני שמצוות לאו ליהנות ניתנו וכדברי מ"א לגבי ספרי קודש. וי"א שאף כי על קיום מצווה נדירה אפשר לברך, מ"מ כיום י"א שאין מצווה לאדם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - ספרי קודש ספר תורה ובית כנסת | כתיבת תגובה

ג – בית כנסת

כתב בשו"ת לב חיים ב, מג, ע"פ שער זקנים, שאין לברך על בית כנסת, משום שעיקר בנייתו למצוות התפילה ולא בשביל הנאה. וכ"כ בשו"ת זית רענן ב, ג, מטעם שהוא רק הכשר מצווה. וכ"כ רב פעלים, מהר"ם שיק, ערוך השולחן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - ספרי קודש ספר תורה ובית כנסת | כתיבת תגובה

ד – המחבר ספר

כתב במור וקציעה רכג, שהגומר ספר שחיבר בחידושי תורה לשם שמיים יש לו לברך, שאין שום קניין או בניין שיש בו שמחה יותר מזה. וכ"פ שולחן הטהור רכג, ה. וכ"כ הנצי"ב בהעמק שאלה קעא, שאם נהנה ושמח ודאי ראוי לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - ספרי קודש ספר תורה ובית כנסת | כתיבת תגובה

ה – הגיע לגיל שבעים

כתבו בשו"ת חוות יאיר ע, ובשולחן הטהור רכג, ז, שהמגיע לגיל שבעים ראוי לו שיברך 'שהחיינו' על שזיכהו ה' יתברך להאריך ימיו ושנותיו. וכן כתבו משנת יעקב ב, רכה, ובספר 'חיים של ברכה', שה'חפץ חיים' בהגיעו לגיל שבעים עשה סעודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - ספרי קודש ספר תורה ובית כנסת | כתיבת תגובה