ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – פרטי ההלכה

א – ידע משלומו ע"י אמצעי תקשורת

כתב במ"ב רכה, ב, לגבי ברכת שהחיינו: "ואם קיבל ממנו כתב או שאנשים הודיעו משלומו יש דעות באחרונים, וספק ברכות להקל". ונמשכו אחר דבריו בשבט הלוי ה, כד; אז נדברו יד, לה. אך רבים תמהו על דבריו, שלא מצאנו באחרונים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פרטי ההלכה | כתיבת תגובה

ב – ברכת גבר על אישה ולהיפך

כתב הרשב"א ח"א, עו: "מה ששאלת בברכת הרואה את חברו אם יש בכלל זה נשים כאנשים אם לאו, איני יודע בזה חילוק בין זכרים לנקבות". וכתב ברכ"י רכה, א: "ופשוט שאיש מברך על אישה ואישה על איש". והלק"ט א ריג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פרטי ההלכה | כתיבת תגובה

ג – טעה בברכתו

טעה ובירך 'שהחיינו' במקום 'מחיה המתים' יצא. וכדין הטוב והמטיב. (וכ"כ ברכ"ה ח"ד ב, 151, עפ"י ב"ח ורש"ל, וכביאור הלכה רכג, ה). ומשמע  שאם טעה ובירך 'מחיה המתים' במקום 'שהחיינו' לא יצא.

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פרטי ההלכה | כתיבת תגובה