ארכיון הקטגוריה: הלכה יד – פירות חדשים

א – אימתי מברכים על פרי חדש?

אימתי מברכים על הפרי החדש? לרוב הראשונים בעת ראיית הפירות (רש"י, רבנו יהונתן, רמב"ם ברכות י, ב, רבנו מנוח ועוד). ויש שכתבו שגם מתחילה תקנו לברך בעת אכילתם (תוס' ברכות נט, ב, 'התם'), אבל הסכימו כולם שהמנהג כיום לברך בעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - פירות חדשים | כתיבת תגובה

ב – האם היום אפשר לברך על ראיית הפירות?

כתב הטור שגם היום המברך בשעת ראיית הפרי לא הפסיד. וכ"כ הרמ"א רכה, ג, לבוש, פרישה ועוד (עיין באו"ה רכה ג, 'או'), וכן כתבו בספרי זמננו למעשה (ילקו"י רכה, א בשם אביו הגרע"י; שעה"ב כ, ג). ולכן מי שיודע שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - פירות חדשים | כתיבת תגובה

ג – האם יש להקדים את ברכת הפרי או ברכת שהחיינו?

כתבו הרדב"ז (א, רצז), והלכות קטנות (א, רלו), שיש לברך את ברכת הפרי לפני ברכת 'שהחיינו', כמו שמצינו בברכות  המצוות, שמקדימים לברך על המצווה ואח"כ מברכים 'שהחיינו'. וכתבו הרבה אחרונים שכך המנהג (מח"ב, שד"ח, דרך החיים, בירך את אברהם, מג"ג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - פירות חדשים | כתיבת תגובה

ד – גודל הפרי שראוי לברך עליו שהחיינו

לרשב"א א, רנ, ושו"ע רכה, ז, יש לברך על הפרי רק לאחר שהבשיל לגמרי וראוי לאכילה. ולרדב"ז ד, מג, אם הגיע לשיעור פול הלבן ומברכים עליו 'העץ', היינו שהוא ראוי לאכילה בשעת הדחק, מברכים עליו גם 'שהחיינו'. (ולבירך את אברהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - פירות חדשים | כתיבת תגובה

ה – אכל פרי חדש ולא בירך עליו שהחיינו – האם הפסיד את ברכתו?

עיין לעיל בהרחבות להלכה ו, סעיף שלם על כך. לדעת מהרי"ל (שו"ת קמג), והאגור (שיח), אם אכל פרי חדש ולא בירך עליו 'שהחיינו', יכול לברך עליו בפעם הבאה שיאכל ממנו, מפני שהשמחה על ההתחדשות עדיין קיימת. וכך פסק רמ"א רכה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - פירות חדשים | כתיבת תגובה

ו – המסופק אם כבר בירך על המין הזה – לא יברך

הבא לאכול פרי חדש ויש בליבו ספק אם כבר אכל מפרי זה בעונת התחדשותו, לא יברך עליו 'שהחיינו', משום שספק ברכות להקל. ואף הסוברים שאין אומרים סב"ל בברכת 'שהחיינו', כאן יודו שלא יברך, משום שדבריהם אמורים במקרה שעצם חיוב ברכת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - פירות חדשים | כתיבת תגובה

ז – הערה 12 – האם מברכים 'שהחיינו' על פרי מרוסק

אם הפרי רוסק, כל זמן שלא נתרסק לגמרי וניכרים בו עוד חלקיקי הפרי, ברכתו 'העץ' (לעיל ח, ח), וממילא כאשר אוכלים אותו לראשונה מברכים עליו 'שהחיינו'. אבל אם הפרי נתרסק לגמרי, כשם שאיבד את ברכתו ומברכים עליו 'שהכל', כך גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - פירות חדשים | כתיבת תגובה