ארכיון הקטגוריה: הלכה טו – הפירות המתחדשים ושאינם מתחדשים

א – פירות שמתחדשים פעמיים בשנה

כתב הרמ"א רכה, ו, שמברכים על פירות שמתחדשים פעמיים בשנה בכל עונה 'שהחיינו'. וכ"כ רוב האחרונים (מ"א, פמ"ג, מאמ"ר, מ"ב יז). ולהלכות קטנות א, רלג, מברכים עליהם רק פעם אחת בשנה. וכ"כ מהריק"ש וכה"ח מב, וחזו"ע ע' תמח. בפועל, פרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - הפירות המתחדשים ושאינם מתחדשים | כתיבת תגובה

ב – דעת אג"מ שמעיקר הדין מברכים על פירות שנשמרים בקירור כל השנה

לדעת האג"מ או"ח ג, לג, דברי הרמ"א (רכה, יד) שאין מברכים 'שהחיינו' על ירק שעומד בקרקע כל השנה, נאמרו דווקא לגבי סוג כזה של ירקות שנשמרים באופן טבעי בבורות, שכך בראם ה', כדי שיהיו מוכנים למזונו של האדם תמיד, וזה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - הפירות המתחדשים ושאינם מתחדשים | כתיבת תגובה

ג – סדר הופעת הפירות במחזור השנה

הדברים להלן הם על פי רשימה שנתן לי האגרונום ר' מרדכי שומרון. ויש לציין כי כל אחד מן המינים מתחיל אמנם להופיע בחודשים הנזכרים, אבל פעמים רבות, הפירות הטעימים מתחילים להגיע לשווקים רק כחודש מאוחר מהתאריך הראשון. אדר: אפרסק, שסק. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - הפירות המתחדשים ושאינם מתחדשים | כתיבת תגובה