ארכיון הקטגוריה: הלכה י – קריאת מגילות

א – מנהג קריאת מגילות

לגבי מגילת אסתר, מצוות הפורים לקוראה. אבל לגבי שאר המגילות, נראה שיסוד המנהג לקוראן בכך שרצו חכמים שיקראו את חמש המגילות בכל שנה, וכפי שמסיימים את כל התורה. ולכל מגילה מצאו את הזמן המתאים. דרכי משה הקצר או"ח תצ, א: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קריאת מגילות, סוגיה ח - מנהג קריאת מגילות במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – הברכה על קריאת מגילה

מסכת סופרים פרק יד הלכה א: "ברות, ובשיר השירים, בקהלת, באיכה, ובמגילת אסתר, צריך לברך, ולומר על מקרא מגילה, ואף על פי שכתובה בכתובים. והקורא בכתובים צריך לומר, ברוך אתה י"י אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו לקרוא בכתבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קריאת מגילות, סוגיה ח - מנהג קריאת מגילות במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הסוברים שאין לברך

אולם כתב הרמ"א תצ, ט: "והעם נהגו שלא לברך עליהם על מקרא מגילה ולא על מקרא כתובים". ובשו"ת הרמ"א ל"ה ביאר שמחמת ארבע סיבות כתב שלא לברך: א) מפני שלא ראה שבמנהגי מהר"ר טירנא כתב לברך, ורק בט' באב בקריאת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קריאת מגילות, סוגיה ח - מנהג קריאת מגילות במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – הסוברים לברך

אולם כתב במ"א תצ, ט, שהלבוש תצ, ה, הב"ח, מנהגים ומטה משה, כתבו לברך על שיר השירים ורות ולא על קהלת. וסיים מ"א שכן עיקר כמנהג קדמונינו. ולא ביאר אם לדעתו דווקא על מגילת קלף וקריאה בציבור צריך לברך. ולכאורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קריאת מגילות, סוגיה ח - מנהג קריאת מגילות במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – המנהג למעשה

כל החסידים נוהגים שלא לברך, ורבים נוהגים שכל אחד קורא לעצמו מהחומש. ויש אומרים שצריך לומר ברכה בלא שם ומלכות. וכל הנוהגים כהגר"א ובכללם הישוב הישן בירושלים, ועוד רבים מהליטאים, נוהגים לברך. ומנהג ספרדים שנכון לקרוא המגילות, אך אין מברכים.

פורסם בקטגוריה הלכה י - קריאת מגילות, סוגיה ח - מנהג קריאת מגילות במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – האם המברכים מקפידים על קלף וכשרות המגילה

למעשה נוהגים כמ"ב לברך על מגילת קלף, אבל אין מדקדקים בכשרותה כמו בספר תורה. ועיין בהלח"ב 84, שיש שרצה לומר שדינה כדין מגילת אסתר, שכל שרובה כשרה – כשרה, ודחו את דבריו בספר עמק ברכה, מפני שזהו דין מיוחד במגילת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קריאת מגילות, סוגיה ח - מנהג קריאת מגילות במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – האם מברכים על קהלת בסוכות

הלבוש והב"ח הזכירו שמברכים על שיר השירים ורות ולא הזכירו קהלת. ובמ"א תצ, ט, כתב שאין מברכים על קהלת. במחצית השקל תמה מדוע לא כתבו לברך גם על קהלת, וציין שגם במסכת סופרים לא הזכירו קהלת. והביא שכתב בעטרת זקנים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קריאת מגילות, סוגיה ח - מנהג קריאת מגילות במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – ברכת שהחיינו לנוהגים לברך על המגילה

בלבוש תצ, ה, כתב שמברך על המגילות גם 'שהחיינו'. והטעם שזו מצווה הבאה מזמן לזמן. וכן מובא מהגר"א במעשה רב אות קעה. וכן נהגו אצל החזו"א והרב קנייבסקי (פס"ת תצא, 23). אמנם הרש"ש בהגהותיו לשו"ע כתב שעל פי הגר"א נהגו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קריאת מגילות, סוגיה ח - מנהג קריאת מגילות במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – זמן קריאת המגילות למנהג אשכנז

המנהג לקרוא המגילה לפני קריאת התורה, כמובא במחזור ויטרי אות שיב, וברוקח. ויש שואלים היאך מקדימים את הכתובים לתורה. ותירצו שהואיל ואין חובה לקוראה אלא רשות, אין זה נחשב שני חיובים שווים שיש להקדים את המקודש. אפשר להוסיף שגם אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - קריאת מגילות, סוגיה ח - מנהג קריאת מגילות במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה