ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – היתר המלאכות הוא רק עבור יום טוב

א – מלאכה בבין השמשות לצורך יו"ט

בבין השמשות של מוצאי יום טוב, יש אומרים שאסור לעשות מלאכה אפילו לצורך אותה שעה, מפני שאולי בעת שעשה את המלאכה היה יו"ט ומיד לאחר מכן כבר הגיע הלילה. ויש שהקילו וכשם שלא הזכירו חומרה זו בשבת מצד הכנה מקודש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - היתר המלאכות הוא רק עבור יום טוב | כתיבת תגובה

ב – היתר ריבוי בשיעורים ביו"ט

ביצה יז, א: "תנו רבנן: אין אופין מיום טוב לחבירו. באמת אמרו: ממלאה אשה כל הקדרה בשר אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, ממלא נחתום חבית של מים אף על פי שאינו צריך אלא לקיתון אחד, אבל לאפות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - היתר המלאכות הוא רק עבור יום טוב, סוגיה יב - ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – מילוי הקדירה על ידי ריבוי פעולות

למדנו בברייתא שממלאה אשה קדירה בשר או מים ומניחה על האש ביום טוב. בפשטות, מלאכה לצורך חול אסורה, אבל ריבוי פעולות שאין בהן מלאכה מותר. וכ"כ במאירי במפורש: "ממלאה אשה קדרה בשר לצורך יום טוב, ואף על פי שאינה צריכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - היתר המלאכות הוא רק עבור יום טוב, סוגיה יב - ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה | עם התגים | כתיבת תגובה