ארכיון הקטגוריה: הלכה א – הבערה

א – הדלקת גפרור מכיריים חשמליות

כתב אג"מ (יו"ד ב, עה) שמותר להדליק גפרור מברזל שנעשה אדום מאש של חשמל. בהל' המועדים ח, 11, התיר אף אם אינו אדום כל עוד הוא רותח מאד, ולכן התיר להדליק מכיריים חשמליות. ויש שאסרו להדליק מכיריים חשמליות שהברזל שלהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - הבערה | כתיבת תגובה

ב – כיריים שהגז והמצית מופעלים כאחד

בחוט שני עמ' קה, אסר להדליק אש בכיריים החדישות שסיבוב כפתור הגז שבהן מפעיל גם את ההצתה, מכיוון שבפועל הוא מוליד אש חדשה ביום טוב. אמנם באור לציון ג, כ, ה, הציע פתרון, שבשעה שרוצה להבעיר אש, יצמיד לכיריים גפרור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - הבערה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הדלקת גפרור על ידי שפשוף בקופסה

יש שרצו להתיר להדליק גפרורים על ידי שפשופם בצד קופסתם, כי האש מוצנעת בתוך הגפרית שבגפרור ואין זה נחשב להוצאת אש חדשה (שואל ומשיב ו, סב; עיין ילקוט שמ"ש עמ' 110). אמנם דבריהם נדחו על ידי רובם המכריע של הפוסקים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - הבערה | כתיבת תגובה

ד – לא יכל להוציא אש מערב יום טוב

יש לציין שההיתר שכתבתי בהערה 1, במקרה שמחמת אונס אין לו אש, שמותר בשעת הדחק להדליק אש חדשה ביו"ט, היתר זה הוא גם לסוברים שהאיסור להדליק אש חדשה ביו"ט מהתורה. שכן דעתם על פי מה שפירשו ברמב"ם שהדלקת אש כמכשירי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - הבערה | כתיבת תגובה