ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – הבערת אש לחימום ונר למאור וכבוד

א – טעמי ההיתר להבעיר אש לצורך חימום ואור

בטעם ההיתר להבעיר אש לצורך חימום או תאורה, נחלקו הראשונים: לריטב"א (ביצה כא, ב), מאירי, ומכתם, ההיתר משום מתוך שהותרה הבערה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. מאידך, לרמב"ם בפיהמ"ש בכלל 'אוכל נפש' כלולות כל הנאות הגוף, וכ"כ רמב"ן (שבת לט, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - הבערת אש לחימום ונר למאור וכבוד | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – הדלקת נר לצורך הידור

כתב רשז"א (שש"כ ח"ג, סב, הערה לא), שביו"ט שחל במוצ"ש מותר להדליק נר נוסף לצורך אבוקה בהבדלה למרות שזו הדלקה לצורך הידור בלבד. וכך דעת הרב אלישיב (שמירת יו"ט כהלכתו יג, הערה לג) והסביר שמכיוון שמעיין בציפורניו, יש לו הנאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - הבערת אש לחימום ונר למאור וכבוד | כתיבת תגובה