ארכיון הקטגוריה: הלכה י – רחצה

רחצה ביו"ט (הרב מאור קיים)

כמבואר בהערה 11, רוב הראשונים סוברים כרי"ף (לביצה כא, ב) ורמב"ם (א, טז), שמותר לרחוץ ביו"ט במים שחוממו מערב יום טוב. כ"כ רמב"ן שבת לט, ב; אור זרוע שמ. והר"ן, לאחר שהביא את דעת התוס', סיים: "מיהו כיון דמדרבנן בעלמא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - רחצה | כתיבת תגובה