ארכיון הקטגוריה: הלכה א – מלאכת 'הוצאה'

א – האם שייך כלל שווה לכל נפש בהוצאה

רשז"א (שש"כ יט, הערה ג) העלה סברא שאולי בהוצאה שהיא מלאכה גרועה גם המוציא דבר שאינו שווה לכל נפש לא עובר עליה. אמנם בראשונים מצאנו במפורש להיפך. וכ"כ מאירי ביצה יא, ב: "ובית הלל מתירים… אף על פי שאין בהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת 'הוצאה' | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – אין הבדל בין יו"ט לשבת בדין רה"ר בזמן הזה

כתבתי בהלכה: "כשם ש'העירוב' מועיל לשבת, כך הוא מועיל ליום טוב, שבכל מקום שמוקף ב'עירוב' מותר לטלטל דברים שאין בהם שום צורך, או שהם לצורך גויים או בהמה". לכאורה היה מקום לומר, שאף המחמירים בשבתות שלא לטלטל על סמך העירוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת 'הוצאה' | כתיבת תגובה