ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב

א – דוגמאות להוצאה עבור הידור מצווה

מותר להוציא דגל לשמחת תורה כי הוא לשם שמחת יום טוב, ומותר אף להחזירו אם יש חשש גניבה (חוט שני עמ' עח, ועיין להלן ו, ג, ב). וכן מותר להוציא מחזור לאמירת תשליך בראש השנה.

פורסם בקטגוריה הלכה ב - לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב | כתיבת תגובה

ב – ריבוי בשיעורים בהוצאת דבר שאין בו צורך ביו"ט

באג"מ (או"ח ב, קג) התיר להוציא ביום טוב קופסת סיגריות שלימה למרות שהוא מתכוון לעשן רק חלק מהסיגריות, משום שריבוי בשיעורים מותר ביום טוב, כפי שלמדנו בביצה יז, ב, ממלאה אשה כל הקדירה בשר אע"פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב, סוגיה יב - ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – ממחטות אף בשני כיסים או בכיס אחד

כתב שש"כ יט, הערה ז, שאם יש לו עוד ממחטות אף בכיס אחד מותר להוציאם מדין ריבוי בשיעורים, וכ"כ פס"ת תקיח, ו. וכ"כ שמירת יו"ט כהלכתו יד, הערה לד, בשם הרב אלישיב. וצ"ע למה בכיס אחר אסור, שהרי עדיין פעולת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב, סוגיה יב - ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה | עם התגים | כתיבת תגובה