ארכיון הקטגוריה: פרק י – מצוות חול המועד

א – מצוות השמחה בחול המועד

רמב"ם הל' יו"ט ו, יז: "שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר (דברים טז, יד): וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שמחה סעודות ובגדים | כתיבת תגובה

ב – האם הוא מקרא קודש – ועונג וכבוד

מכילתא דרבי ישמעאל בא – מסכתא דפסחא פרשה ט: "וּבַיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא קֹדֶשׁ (שמות יב, טז), ארעם במאכל ובמשתה ובכסות נקיה. אין לי אלא יום טוב הראשון והאחרון שהם קרויין מקרא קודש, חולו של מועד מנין? … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שמחה סעודות ובגדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – מקורות

דברי האר"י על המוציא על חוה"מ שזוכה בכפליים מובאים בשדי חמד מערכת חוה"מ ז'. פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כז: "תני מראש השנה נקצצין מזונותיו של אדם חוץ ממה שהוא מוציא בימים טובים ובשבתות ובראשי חדשים ובחולו של מועד ומה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שמחה סעודות ובגדים | כתיבת תגובה

א – הטעם שאין נושאין נשים במועד

מועד קטן ח, ב: "משנה. אין נושאין נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות, ולא מייבמין, מפני ששמחה היא לו, אבל מחזיר הוא את גרושתו… גמרא. וכי שמחה היא לו מאי הוי? אמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי אלעזר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - איסור חתונה משום שמחת המועד | כתיבת תגובה

ב – פנים חדשות במועד

כפי שלמדנו מותר לקיים סעודת שבע ברכות בחג ובמועד, ובסעודות חג כמו בסעודות שבת, מוסכם שאין צורך בפנים חדשות, הואיל והשבת והחג נחשבים כפנים חדשות (שו"ע אבה"ע סב, ח). ולגבי אחת משתי הסעודות שעושים בכל אחד מימי חול המועד נחלקו. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - איסור חתונה משום שמחת המועד | כתיבת תגובה

א – איסור הספד ועיסוק בדברים מצערים

אסור להספיד בחול המועד (שו"ע או"ח תקמז, א). בנוסף לכך אסור להספיד בשלושים יום הסמוכים לרגל מת שנפטר יותר משלושים יום קודם הרגל, וכ"כ שו"ע תקמז, ג. והטעם: "שאין המת משתכח מן הלב עד אחר שלשים יום ואי יספידו פחות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עיסוק בדברים מצערים | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – הספד תלמיד חכם בפניו

ואם הנפטר הוא תלמיד חכם, מספידים אותו בעת מסע ההלוויה שלו, שכבוד התורה דוחה את שמחת המועד (מו"ק כז, ב; שו"ע יו"ד תא, ה). ויש אומרים שכיום אין תלמיד חכם שבקיא בכל התורה, ולכן אין להספיד תלמיד חכם במועד. וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עיסוק בדברים מצערים | עם התגים | כתיבת תגובה

א – לימוד תורה

כתב החינוך שכג: "ואסרו לכל אדם שלא יכוון מלאכתו במועד, כלומר שיניח מלאכתו לדעת קודם המועד בעניין שיעשה אותה במועד מפני שהוא פנוי, כי לא לעסוק במלאכה הקבעו ימי חולו של מועד כי אם לשמוח לפני השם, רוצה לומר להתקבץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לימוד תורה, סוגיה כג - לימוד תורה בחול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ב – דברי הכלבו

כלבו (סוף סימן ס): "ואף על פי שאכילה ושתיה במועדות בכלל מצות עשה לא יהיה אדם אוכל ושותה כל היום אלא כך יעשה בבקר ישכים לבית הכנסת ויתפלל עם הצבור שמתפללין וקורין בתורה בענין היום וחוזרין לבתיהם ואוכלין, והולכין לבתי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לימוד תורה, סוגיה כג - לימוד תורה בחול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ג – כל איסור ביטול מלאכה בשביל לימוד תורה

בנוסף לדברי הכלבו בזה, כ"כ מרדכי מו"ק סי' תתנג, הגהה בשם אגודה (מו"ק יג, ב), על דברי רבי ממל בירושלמי, "מכאן שטוב לעסוק בתורה בחול המועד". ובמהרי"ל (מנהגים, חול המועד א): "… וכן אמר מהר"י סג"ל נמי דאסרו מלאכה כדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לימוד תורה, סוגיה כג - לימוד תורה בחול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה