ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – משמעותו הרוחנית של חול המועד

א – חול המועד כמו תרגום שעל ידו זוכים לשלימות לשון הקודש

ליקוטי הלכות חול המועד הלכה א, א: "חול המועד הוא בחינת לשון תרגום שהוא בחינת נוגה שהוא ממוצע בין לשון הקודש ובין שאר הלשונות של שבעים אומין. כי יום טוב הוא בחינת שלימות לשון הקודש… שהוא בחינת מלכות פה, שעל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - משמעותו הרוחנית של חול המועד, סוגיה כד - משמעויות לחול המועד מליקוטי הלכות | כתיבת תגובה

ב – בחוה"מ מתחזקים להעלות ניצוצות ומתוך הירידה עולים יותר

ליקוטי הלכות הלכות חול המועד ב, א: "יש לרמז כי מי שרוצה לעשות תשובה צריך שיהיה בקי בהלכה, דהיינו בקי ברצוא בקי בשוב, בחינת עייל ונפיק… כי זהו מדרכי התשובה שבתחילה מקרבין אותו מלמעלה ואחר כך מרחקין אותו ויש לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - משמעותו הרוחנית של חול המועד, סוגיה כד - משמעויות לחול המועד מליקוטי הלכות | כתיבת תגובה

ג – בחוה"מ יורדים להעלות הנופלים בחכמות, גילוי הרצון בצדקה

ליקוטי הלכות חול המועד הלכה ג: "מבואר במאמר וביום הביכורים ואת העורבים צויתי לכלכלך, שעל ידי השלש רגלים נתגלה הרצון… שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך לבד, ואין שום חיוב הטבע כלל… מזה נעשה יראה… ונשפע החסד וכו'… ואין צריכין לעשות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - משמעותו הרוחנית של חול המועד, סוגיה כד - משמעויות לחול המועד מליקוטי הלכות | כתיבת תגובה

ד – הסט"א מסית להשתעבד לעבודה וצריך להתגבר עליו בשני שלבים

ליקוטי הלכות חול המועד ד' עפ"י התורה 'תקעו תוכחה' (לק"ת ח'), שם מבואר שעל ידי שהסט"א יונק מן הרחמנות, נעשית אכזריות, ונפגם הדעת, ואזי התפילה שמטבעה היא רחמים ותחנונים נעשית בבחינת דין, והסט"א בולע אותה. ואזי צריך שבעל כוח גדול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - משמעותו הרוחנית של חול המועד, סוגיה כד - משמעויות לחול המועד מליקוטי הלכות | כתיבת תגובה