ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – מכשירי אוכל נפש

א – מכשירי אוכל נפש

כתב במ"ב תקמ, כח, עפ"י מ"א י, ושאר אחרונים, שגם כאשר אפשר לקבל סכין בהשאלה, אפשר לתקן אותו. ובשעה"צ כד, כתב שהפמ"ג (מש"ז ה), פקפק בזה, וחיזק המ"ב את דברי המ"א מדברי הריטב"א, הרמב"ן, ומגיד משנה, שלא חששו לזה כלל, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מכשירי אוכל נפש | כתיבת תגובה

ב – הגדרת מכשירי מכשירים

במ"א תקמא, א, הקשה על השו"ע ממה שהתיר תיקון תנור במעשה אומן (תקמא, ז), ולעומת זאת ברשתות דגים התיר רק במעשה הדיוט (תקמא, א). וביאר: "וי"ל דלא מקרי מכשירין אלא דבר המכשירו לאכילה כגון תנור וסכין (תנור ע"י האפיה, וסכין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – תיקון לצרכי רבים שכרוך במלאכת דבר האבד

משאית להובלת מזון שהתקלקלה, לכאורה אסור לתקנה במלאכת אומן הואיל והיא מכשירי מכשירים שמותר לתקן רק במלאכת הדיוט. אלא שהואיל ויש בה צורך רבים למועד, יש להניח שלחלק מהאנשים הוא נוגע לדבר האבד, כמו ביטול סעודות וצער רב, ולכן מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מכשירי אוכל נפש | כתיבת תגובה

ד – ברז מים

כתבתי שכאשר יש קושי להשתמש בברז המים השני שבבית, מותר לתקנו במלאכת אומן. ובשש"כ סו, הערה סה, כתב בשם רשז"א, שקשה להתיר תיקון ברז כאשר יש לו ברז נוסף בבית, וכל התיקון נועד כדי למנוע קצת טרחה. ורק אם הברז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מכשירי אוכל נפש | כתיבת תגובה

ה – מערכת החשמל

כתבתי שמותר לתקן את מערכת החשמל על ידי חשמלאי אומן, לצורך תאורה, כדי שיאכל באור. וכן מבואר בשש"כ סו, הערה רלב. וכ"כ בשמירת המועד כהלכתו ב, ל, כאשר אין לו אפשרות לאכול בחדר אחר. וכ"כ באבני ישפה או"ח קז, ולמד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מכשירי אוכל נפש | כתיבת תגובה

ו – למעט במלאכה כשאפשר

ככלל, כאשר ניתן לבצע תיקון זמני שמועיל לימי החג, אין היתר לעשות תיקון קבוע. וכפי שלמדנו בדין מלאכת דבר האבד, שיש לצמצם במלאכה. אמנם אם מזמינים טכנאי, בדרך כלל אם יצטרך לבוא שוב עבור התיקון הקבוע, יצטרכו לשלם לו תשלום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מכשירי אוכל נפש | כתיבת תגובה