ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – צורכי הגוף

א – צרכי הגוף

הפוסקים התירו לתקן מזגן בימים חמים מאד, כן מובא בשם הרב פיינשטיין וריש"א, בפס"ת תקמא, ה, ושמה"כ ב, 96. לגבי תיקון מרחץ של יחיד, עיין בתשובת הרשב"א ח"ד שכו, שהובאה בב"י תקמד, שביאר שההיתר הוא רק לתקן מרחץ של רבים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורכי הגוף | כתיבת תגובה

ב – תיקון טלפון

בשש"כ סו, ס, כתב שטלפון אינו מצרכי הגוף, אפילו אם הוא רוצה להזמין על ידו מאכלים, ורק לחנות מזון מותר לתקן את הטלפון כאשר הוא משמש את הרבים לצורך קניותיהם. אבל בינתיים הטלפון הפך לשימושי ונצרך יותר עד שטלפון אחד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורכי הגוף | כתיבת תגובה

ג – איפור תכשיטים ופאה נוכרית

בזרע אמת ג, נה, התיר לשלם שכר עבור האיפור. לגבי תיקון תכשיטים ופאה נוכרית, כתבתי כפי שכתב בפס"ת תקמו, ג, עפ"י הרב פיינשטיין ופירות האילן תקמו, ט, ושמירת המועד כהלכתו ב, לא-לב, שאסור לתקנם בתיקון אומן, שהם כבגדים ושאר צרכי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורכי הגוף | כתיבת תגובה