ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – גילוח ותספורת

א- שיער הגוף

כתבתי שמותר לגזור שיער הגוף, אמנם בשש"כ סו, כג, אסר לגזור שער הגוף. ומ"מ ממ"א תקלא, יב ושעה"צ טו, משמע שמותר. וכ"כ בשש"כ הערה קח, שרשז"א היקל, משום שהאיסור לא חל על שיער הגוף.

פורסם בקטגוריה הלכה ט - גילוח ותספורת | כתיבת תגובה

ב – צורך רפואי

מותר לגזור את שערות הראש לצורך רפואי, כגון לתפור חתך או לרפא פצעים, וכפי שכתב במ"ב תקלא, כא, ויסודו במ"א יב. ואמנם בכה"ח מב, כתב בשם רוח חיים ולקט הקמח, שגם כאשר התירו לגלח שיער, יגלח בצנעא ולא יצא מהבית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - גילוח ותספורת | כתיבת תגובה

ג -האוסרים גילוח ותספורת

בעבר רבים נהגו לאסור להתגלח בחול המועד מצד שכך נהגו, וכ"כ הרב גורן (תרומת הגורן סימן קט, ד). ורבים אסרו מפני שהחשיבו גילוח כתספורת, וכ"כ בתבואות שמ"ש (נו, 'ועתה בפעם הזאת'), משפטי עוזיאל ג, סט; דברי ישראל ועלץ א, קמ; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - גילוח ותספורת, סוגיה כח - גילוח בחול המועד | כתיבת תגובה

ד – בטעם ההיתר להתגלח בחול המועד

לדעת ר"ת מגמת הגזירה שיסתפרו בערב חג, ולכן מי שהסתפר בערב חג, רשאי להסתפר גם בחול המועד. אולם לדעת רוב הראשונים, גם למי שהסתפר בערב חג אסור להסתפר בחול המועד (אור זרוע, הגה"מ, מרדכי, טור שו"ע תקלא ב). מפני שכאשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - גילוח ותספורת, סוגיה כח - גילוח בחול המועד | כתיבת תגובה