ארכיון הקטגוריה: הלכה יח – ישראל וגוי בחול המועד

א – דין עשיית ישראל מלאכה לגוי

חיי אדם (כלל קו, יא): "נראה לי דכל המלאכות המותרות, אסור לעשות בשביל גוי אפילו בחינם. ולפי זה אסור לבשל לצורך גוי לשלוח לו דורון". וכ"כ כה"ח תקמב, ב, וכן דעת הרב אלישיב (מבקשי תורה עמ' תע, אות מ). ומשמע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - ישראל וגוי בחול המועד | כתיבת תגובה

ב – לארח גוי בסעודה בחול המועד

בשעת הצורך אפשר להקל, מפני שכפי שלמדנו, יש סוברים שאין כלל איסור לעשות מלאכה עבור הגוי במועד. ובנוסף לכך, גם כאשר יש איסור, ביו"ט, כשיש לחוש לעלבון עמוק וחילול השם, יש להקל (רב פעלים). הואיל והאיסור מדרבנן, שכן אפשר שגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - ישראל וגוי בחול המועד | כתיבת תגובה

ג – דין מחלל שבת בפרהסיא

כתב הרמב"ם (שבת ל, טו): "השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה, והשבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם. לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל מחלל שבת בפרהסיא הרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - ישראל וגוי בחול המועד | כתיבת תגובה