ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – חנויות מזון ושאר מוצרים בחול המועד

א – מכירת מזון בפרהסיא

בעבר רוב האנשים הכינו את המאכלים בעצמם, ובחנויות המזון מכרו מוצרי גלם לצורך מספר ימים, ואם היו פותחים את החנויות בחול המועד כדרכן, היה נראה שעושים מסחר שלא לצורך המועד, ולכן הורו חכמים לפתוח את חנויות המזון בצנעה. ובערב שביעי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חנויות מזון ושאר מוצרים בחול המועד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה

ב – כתיבה לצורך מכירה בחול המועד

כאשר מותר לבצע את המכירה, מותר לרשום אותה בקופה כנדרש בחוק ולהדפיס עליהם חשבונית. לגבי הכתיבה בקופה, כבר למדנו שהיא נחשבת כמלאכת הדיוט (יא, יג, יח). ואמנם כתיבת עבודה במחשב כדוגמת דו"ח של רואה חשבון נחשבת מלאכת אומן, ולכאורה כל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חנויות מזון ושאר מוצרים בחול המועד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה

ג – מכירה לגוי וליהודי שקונים באיסור

במקום שעיקר הקונים יהודים, אם בא גוי – מותר למכור גם לו (מ"א תקלט, י). אלא שהמ"א התיר מפני שדעתו כדעת הראשונים שסוברים שהאיסור הוא לסחור בפרהסיא, היינו לפתוח חנות בפרהסיא, אבל אין איסור לסחור בצנעה, וממילא אם כבר הותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חנויות מזון ושאר מוצרים בחול המועד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה

ד – פתיחת חנות בצנעה והדין כשאי אפשר

לצורך מזון כבר כתבתי שמותר לפתוח חנות בפרהסיא, ואת שאר החנויות ככלל אין פותחים. ואם נוצר צורך פותחים בצנעה, וכפי שמבואר בגמרא מו"ק יג, ב: "חנות פתוחה לסטיו – פותח ונועל כדרכו, פתוחה לרשות הרבים – פותח אחת ונועל אחת", … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חנויות מזון ושאר מוצרים בחול המועד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה