ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – היתרי הפעלת חנויות ומסחר משום דבר האבד

א – היתרי מלאכה בהפעלת חנות לצורך דבר האבד

לכתחילה כאשר פותחים חנות משום דבר האבד, שמא יפסיד לקוחות, יש להיזהר מעשיית מלאכות שאיסורן מהתורה, כגון חיתוך בד לפי מידה (באו"ה תקלט, ה, 'אינו'). ובשעת הדחק, אפשר להקל במלאכות שאין בהן טורח רב, שהואיל ואובדן לקוחות באופן שייווצר הפסד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - היתרי הפעלת חנויות ומסחר משום דבר האבד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה

ב – מכירה של צרכי המועד לחילוניים

במקום שרוב הקונים גויים, אין למכור, אלא אם כן יש חשש של דבר האבד (חוהמ"כ י, נז, עפ"י הרב פיינשטיין; פס"ת תקלט, ו). וכך דעת הרב פיינשטיין לגבי חנות שמוכרת ליהודים חילוניים (שם). נראה שבשעת הדחק כאשר הקונים הם יהודים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - היתרי הפעלת חנויות ומסחר משום דבר האבד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה

ג – בעל חנות המשלם שכירות ומיסים על חנותו (הערה 5)

נחלקו האחרונים בדין חנות שמשלמים עליה מיסים ושכר דירה גבוה בלי להתחשב בכך שבימי חול המועד היא מושבתת. בשו"ת דברי מלכיאל ב, ק, התיר משום דבר האבד: "נלע"ד שבעתים הללו ששכירות החנות או בית מכירת יי"ש גדול מאד, וכן הרשיון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - היתרי הפעלת חנויות ומסחר משום דבר האבד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה

ד – מכירות סוף עונה

מכירת סוף עונה בהוזלה משמעותית – נחשבת דבר האבד. וכ"כ שש"כ סז, ל; פס"ת תקלט, ב. כיוצא בזה, מי שצריך לקנות דבר מה, ובחול המועד הוא יכול להשיגו במחיר נמוך באופן משמעותי ממחירו הרגיל, רשאי לקנותו בחול המועד (רמב"ן פסקי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - היתרי הפעלת חנויות ומסחר משום דבר האבד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה

ה – כשמכוונים את המכירות המוזלות לחול המועד והקמת דוכנים

ההיתר לקנות במכירה מוזלת מאד, הוא כאשר המוכרים גויים, או יהודים שנוצר להם הכרח למכור דווקא בחול המועד, כגון שהם בסכנת פשיטת רגל מיידית. אבל כשאין סיבה למכירה המוזלת במועד, זולת הרצון לנצל את ימי החופש של הקונים, אסור לקנות. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - היתרי הפעלת חנויות ומסחר משום דבר האבד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה

ו – אובדן זמן ודמי נסיעה נחשבים דבר האבד (הערה 6)

עיין שש"כ סז, הערה קמו, בדעת הרב פיינשטיין, (ועיין לעיל בהרחבה יב, טז, ו, שיש לקנות אצל מי שמוכר בהיתר). ועיין בשהמ"כ ה, כז, שכתב שהפסד זמן לא נחשב דבר האבד, ורק מצד שיצטרך לשלם על הנסיעה התיר לעשות סידורים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - היתרי הפעלת חנויות ומסחר משום דבר האבד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה

ז – מנהג חסידות שלא למכור ולקנות בחול המועד

גם כאשר מותר מצד הדין לעסוק במלאכה או מסחר כדי להינצל מהפסד, מידת חסידות להימנע מכך. וכן מסופר בתלמוד (מו"ק י, ב) על רבינא שהיתה לו סחורה שיכול היה לקבל עליה בחול המועד סכום מכובד של ששת אלפים זוז. ואף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - היתרי הפעלת חנויות ומסחר משום דבר האבד, סוגיה לג - פתיחת חנויות ומכירות שונות בחול המועד | כתיבת תגובה