ארכיון הקטגוריה: הלכה י – לצורכי מצווה מלאכת הדיוט מותרת

א – צורך מצווה אינו מתיר יותר משאר צרכי מועד

כתב רמ"א תקמד, א: "והוא הדין דלשאר צרכי מצווה אסור לעשות מלאכת אומן במועד". מ"ב תקמד, ח: "רצה לומר דמעלת המצוה לא מהני להתיר בשביל זה מלאכת אומן אף כשצריך לה במועד. ומעשה הדיוט מותר לצורך המועד אף כשאין בה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - לצורכי מצווה מלאכת הדיוט מותרת | כתיבת תגובה

ב – סיום ספר תורה

אסור למי שמקיים הכנסת ספר תורה בחול המועד לכתוב בחול המועד את האותיות האחרונות שבספר, מפני שכתיבתן היא מלאכת אומן, שהותרה רק לצורך הגוף במועד, או לצורך דבר האבד. וכ"כ למעשה ערוה"ש תקמה, ה. ואם יש מעלה בקיום הכנסת ספר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - לצורכי מצווה מלאכת הדיוט מותרת | כתיבת תגובה

ג – הכנת סעודת ברית לאחר החג

כתבתי שמי שצריך לעשות סעודת ברית באיסרו חג, ואין באפשרותו להכין אז את הסעודה, רשאי להכין את הסעודה בחול המועד. וכ"כ שש"כ סז, מד; שרגא המאיר ב, מח; ו, עו. וכ"כ בפס"ת תקלג, ב (והוסיף שהוא הדין כאשר יו"ט אחרון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - לצורכי מצווה מלאכת הדיוט מותרת | כתיבת תגובה