ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – בית כנסת ובית ספר ומעקה

א – דין בניית בית כנסת ותיקון ספסלים

כתב מ"ב תקמד, ו, על פי הרשב"א ד, שכו: "ואפילו אין להם מקום אחר להתפלל בעשרה גם כן אסור, שזה אין צורך לגוף האדם". ודבריו קשים, שהרשב"א כתב במפורש שאסור לבנות בית כנסת מפני שהם יכולים להתפלל במקום אחר. ואולי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - בית כנסת ובית ספר ומעקה, סוגיה לד - מלאכה לצורך מצווה בחול המועד | כתיבת תגובה

ב – מעקה

מותר לבנות מעקה במקום שחייב במעקה מהתורה, ואף שאפשר לסגור את המקום ולהינצל מהסכנה, כיוון שיש בזה מצווה, מותר לבנות את המעקה במעשה הדיוט. והריטב"א, מאירי ותוס' הרא"ש בשם הראב"ד מו"ק יא, א, התירו אף במעשה אומן. אבל בבאו"ה תקמ, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - בית כנסת ובית ספר ומעקה, סוגיה לד - מלאכה לצורך מצווה בחול המועד | כתיבת תגובה