ארכיון הקטגוריה: הלכה יג – עבודת בית הדין וכתיבת מסמכים

א – כתיבת שטרות למיניהם

כתב שו"ע תקמה, ה, עפ"י משנה מו"ק יח, ב: "מותר לכתוב שטר קדושין ושטרי פסיקתא (שטר שכותבים בו את התנאים וכמה כל צד מתחייב), גיטין ושוברים, דייתיקי (צוואה), מתנות, פרוזבולין, אגרות שום (פירוש, ששמו בית דין את נכסי לווה ונתנום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - עבודת בית הדין וכתיבת מסמכים | כתיבת תגובה

ב – דואר ובנק

מותר לדוורים לעבוד, כ"כ בילקו"י חוה"מ יד; חוהמ"כ ט, י. הפעלת בנק מותרת – שש"כ סח, ב. וצריך לצמצם את שעות העבודה כדי לספק רק שירותים דחופים.

פורסם בקטגוריה הלכה יג - עבודת בית הדין וכתיבת מסמכים | כתיבת תגובה